TANGO z NCN i NCBiR

Utworzono: czwartek, 02, czerwiec 2016 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO, organizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
To już druga edycja jedynej w Polsce inicjatywy mającej na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.
W konkursie złożono 119 wniosków na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 52 projekty. Wnioski wstępne złożone w pierwszym etapie konkursu TANGO 2 były oceniane przez Zespół Ekspertów NCN, w drugim etapie wnioski pełne oceni Zespół Ekspertów NCBiR.
 


Konkurs TANGO jest wzorowany na programie Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Kierownikiem projektu zgłoszonego w TANGO 2 może być osoba, która kierowała wcześniej projektem na badania podstawowe lub występowała w takim projekcie w charakterze głównego  wykonawcy, promotora lub opiekuna naukowego, jednak w tym wypadku wyłącznie za zgodą kierownika projektu.
 


Realizacja badań finansowanych w ramach konkursu TANGO 2 przebiega w dwóch fazach: koncepcyjnej i badawczo-rozwojowej. Pierwsza faza zakłada stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych. W tej fazie konieczne będzie pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników lub współfinansowaniem fazy badawczej (B+R), zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań oraz przeprowadzenie analiz rynkowych diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. Faza badawcza (B+R) obejmuje realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Projekt może trwać maksymalnie 36 miesięcy, zaś maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1 mln 150 tys. zł na realizację obu faz projektu.
 


Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych, które będą oceniane przez NCBiR, jest planowane w terminie 30 dni od publikacji listy rankingowej wniosków wstępnych. Data rozpoczęcia naboru zostanie ogłoszona w osobnym komunikacie na stronie NCBR.]
Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu TANGO 2


 

Odsłony: 861
Our website is protected by DMC Firewall!