Wsparcie dla natury

Utworzono: czwartek, 03 listopad 2016 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail

Wsparcie na kwotę 5,1 miliona euro otrzymały z programu LIFE 4 projekty z Polski dotyczące poprawy stanu środowiska i działań w dziedzinie klimatu.


Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny z budżetu UE w wysokości 222,7 mln euro, którego celem jest wspieranie Europy na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości. Dzięki środkom unijnym uruchomione zostaną dodatkowe inwestycje; wynikiem tego działania będzie zainwestowanie 398,6 mln euro w 144 projektów w 23 państwach członkowskich.

Wsparcie udzielane jest w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu – LIFE. 323,5 mln euro zostanie przeznaczone na projekty w dziedzinie środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska.
 

Wsparcie na kwotę 5,1 miliona EUR otrzymały nasze 4 projekty:

- 3 projekty z zakresu przyrody i różnorodności biologicznej (w sumie na 4,2 miliona euro): projekt ochrony bocianów białych realizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  projekt ochrony rybołowów realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i projekt ochrony cietrzewi realizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – OTOP

-1 projekt z zakresu zarządzania i informacji w zakresie środowiska (0,9 miliona euro) – projekt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska polegający na zapewnieniu skutecznego wdrożenia w Polsce krajowych i unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska (głównie dyrektyw siedliskowej i ptasiej).

 

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Program trwa od 1992 r. i do tej pory dofinansowano z niego ponad 4 300 projektów (w całej UE i w państwach trzecich) o wartości 8,8 mld euro, z czego 3,9 mld euro przeznaczono na ochronę środowiska i klimatu. Aktualnie trwa realizacja około 1100 projektów. Budżet programu LIFE na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld EUR w cenach bieżących. LIFE obejmuje podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

 


Więcej -   http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3489_pl.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


 

Odsłony: 795
DMC Firewall is a Joomla Security extension!