Koncern uczy informatyki

Utworzono: piątek, 02 grudzień 2016 PAP Drukuj E-mail


 Oracle przeznacza 1,4 mld dolarów na wsparcie edukacji informatycznej w Unii Europejskiej. Środki te stanowią część większej corocznej inwestycji w wysokości 3,3 mld dolarów na cele podnoszenia kompetencji cyfrowych na całym świecie.


 

1 grudnia 2016 r. Komisja Europejska wraz z organizacją Digitaleurope zawiązały koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia. Jej interesariusze podejmą współpracę w celu zwiększenia biegłości w informatyce i programowaniu na wszystkich szczeblach zatrudnienia w Europie. Firma Oracle ogłosiła trzyletnie wsparcie tej inicjatywy w wysokości 1,4 miliarda dolarów w zakresie edukacji informatycznej w krajach członkowskich UE.

 

Obecnie prawie 1000 unijnych instytucji edukacyjnych współpracuje z Oracle Academy, główną edukacyjną organizacją dobroczynną firmy Oracle, w ramach której informatyki może uczyć się prawie 3,1 miliona uczniów w 110 krajach. Część ogłoszonej dziś inwestycji obejmie wyszkolenie dodatkowo 1000 nauczycieli informatyki, języka Java oraz pracy z bazami danych w UE oraz dotarcie do kolejnego 1000 unijnych instytucji edukacyjnych i ich uczniów w ciągu kolejnych trzech lat.

 

Ponadto w ciągu nadchodzących trzech lat organizacja Oracle Academy przewiduje wdrożenie szeregu programów, włączywszy:

- zaproszenie krajowych koalicji w państwach członkowskich UE do nawiązania współpracy z organizacją Oracle Academy w zakresie kształcenia informatycznego nauczycieli i uczniów,

- utworzenie nowego programu studiów w zakresie nowo powstających technologii,

- dostosowanie całego programu Oracle Academy do Europejskich Ram Kwalifikacji.

 

Ogłoszona inwestycja jest poszerzeniem zobowiązania powziętego przez firmę Oracle w 2013 roku, w ramach którego 1246 europejskich edukatorów otrzymało szkolenia i możliwości nauczania informatyki, a do organizacji Oracle Academy dołączyły 203 europejskie placówki.

 

 

Oracle Academy, główna edukacyjna organizacja dobroczynna firmy Oracle pracuje na rzecz kształcenia informatycznego na całym świecie w celu szerzenia wiedzy, innowacji, rozwoju umiejętności oraz różnorodności w nowych technologiach. Organizacja oferuje bezpłatnie cały zakres oprogramowania, programów nauczania, hostowanych technologii, szkoleń dla nauczycieli, wsparcia oraz możliwości uzyskania certyfikacji.
Docierając do ponad 3,1 miliona uczniów w 110 krajach rocznie organizacja współpracuje z partnerami w sektorze publicznym i prywatnym oraz zapewnia narzędzia, których nauczyciele potrzebują do angażowania, inspirowania i przygotowania uczniów do pełnienia ról innowatorów i przywódców w przyszłości. Poprzez Oracle Academy uczniowie mogą zdobyć praktyczne doświadczenie z pracą przy użyciu najnowszych technologii, co z kolei lepiej przygotowuje ich do studiów i zatrudnienia w epoce dużych danych, chmur obliczeniowych, internetu rzeczy i nie tylko.

(Centrum Prasowe PAP)


 

Odsłony: 773
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd