Wieś w mieście

Utworzono: wtorek, 27 czerwiec 2017 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

 

29 czerwca 2017 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbędzie się konferencja pt. "Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych”.
Jej organizatorami są: Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.

Wiodącą tematyką konferencji będzie rolnictwo i rozwój produkcji rolniczej na obszarach zurbanizowanych. Poruszane tematy dotyczyć będą m.in. lokalizacji rolnictwa względem miast, ochrony ziemi rolniczej, funkcji miejskiego rolnictwa w krajach wysoko i mniej rozwiniętych, miejskiego ogrodnictwa, rolnictwa hobbystycznego, rekreacyjnego i alternatywnego, problemów ugorowania ziemi, problemów społecznych i kulturowych ludności rolniczej i wiejskiej, a także polityki rolnej.

Głównym problemem, jakim Zajma się uczestnicy konferencji będzie rolnictwo na obszarach zurbanizowanych, tj. w miastach oraz terenach podmiejskich. Obszary te stanowią w krajach członkowskich od kilkunastu do nawet 20% ich powierzchni, w tym 40% do prawie 60% to użytki rolne. Niemniej jednak perspektywa zmiany zagospodarowania i kurczenia się miejskich zasobów ziemi rolnej jest zjawiskiem niepokojącym.

Prognozy mówią, że w ciągu następnych 30 lat w Europie obszary miejskie będą powiększać się w tempie 0,5 — 0,7% rocznie, a powierzchnia obszarów funkcjonalnie związanych z miastami (obszary podmiejskie) zwiększy się dwukrotnie. Trendy te wskazują, iż problematyka zmian w rolnictwie obszarów miejskich i podmiejskich będzie nabierać coraz większego znaczenia.
Stan i rozwój różnych form rolnictwa i gospodarstw w obszarach miejskich i podmiejskich jest dużym wyzwaniem, gdyż podtrzymanie tam rolnictwa uzależnione będzie od jego adaptacji do nowych warunków ekonomicznych. Konieczne wydaje się zatem podjęcie szerszych i wieloaspektowych badań ekonomiczno-społecznych dotyczących tej problematyki.

Więcej informacji - http://ecbdgr.ur.krakow.pl

Odsłony: 573
DMC Firewall is a Joomla Security extension!