Pierwsi beneficjenci Miniatury 2

Utworzono: środa, 01 sierpień 2018 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

Miniatura to konkurs Narodowego Centrum Nauki związany z działaniami naukowymi służącymi realizacji badań podstawowych. 
Nabór wniosków w tym konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny jest skrócony do czterech miesięcy.

 


W pierwszej turze konkursu zostało sfinansowanych 30 wniosków. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco do końca kwietnia 2019 r.

 Konkurs Miniatura skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego ze środków NCN, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą. 


W konkursie można uzyskać od 5 do 50 tys. zł, a czas realizacji prac nie może przekroczyć 12 miesięcy. Finansowane mogą być wyłącznie działania naukowe, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy konferencyjne, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne.

Listy beneficjentów konkursu są opublikowane na stronie NCN.

 

Odsłony: 326
Our website is protected by DMC Firewall!