Koalicja na rzecz bioróżnorodności

Utworzono: sobota, 07 marzec 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail


Z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody Komisja Europejska uruchomiła 3.03.20 nową globalną koalicję na rzecz bioróżnorodności. Za pośrednictwem tej kampanii informacyjnej Komisja wzywa do większej mobilizacji w zakresie uświadamiana konieczności ochrony bioróżnorodności.


Przed kluczowym posiedzeniem COP 15 Konwencji o różnorodności biologicznej w październiku 2020 r. Komisja zwraca się do wszystkich parków narodowych, akwariów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, muzeów historii naturalnej i nauki, aby połączyły siły oraz zwiększyły świadomość społeczną na temat kryzysu naturalnego.

Dzięki swoim zbiorom, programom edukacyjnym i programom ochrony parki narodowe, akwaria, ogrody botaniczne i zoologiczne, muzea historii naturalnej i nauki są najlepszymi ambasadorami w zakresie wzmacniania świadomości społeczeństwa na temat dramatycznych skutków kryzysu związanego z bioróżnorodnością. Komisja zachęca również władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, naukowców i obywateli do odegrania swojej roli w podnoszeniu świadomości przed szczytem Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie bioróżnorodności (COP 15).

Oczekuje się, że podczas COP 15 196 stron konwencji ONZ o różnorodności biologicznej przyjmie nowe globalne ramy na rzecz ochrony i przywracania dobrego stanu przyrody, które są równie konieczne jak porozumienie paryskie skupiające się na kryzysie klimatycznym.
Jeszcze w tym miesiącu KE ogłosi nową strategię UE na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w celu ochrony i przywrócenia dobrego stanu przyrody w Europie. Głównym wydarzeniem będzie Zielony Tydzień (1-5.06.20), który będzie również miał na celu zmobilizowanie społeczeństwa do działań na rzecz przyrody i bioróżnorodności.

W sprawozdaniu z 2019 r. przygotowanym przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) wykazano, że stan przyrody ulega globalnemu pogorszeniu w tempie niespotykanym dotąd w historii ludzkości. Rośnie tempo wymierania gatunków – około miliona gatunków jest zagrożonych wyginięciem, co najprawdopodobniej będzie miało poważne konsekwencje dla ludzi na całym świecie. Oznacza to, że ekosystemy nie będą już w stanie wspierać ludzi, zapewniając im wodę, żywność, czyste powietrze i drewno, a ich funkcje, takie jak zapylanie, regulacja klimatu, tworzenie gleby i regulacja powodzi będą poważnie zaburzone.


Więcej - https://ec.europa.eu/poland/news/200304_bio_pl

Odsłony: 476
DMC Firewall is a Joomla Security extension!