Wyniki Sonatiny 4

Utworzono: czwartek, 20 sierpień 2020 Anna Leszkowska


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu Sonatina. W sumie 37 naukowców rozpoczynających karierę otrzyma finansowanie w wysokości ponad 23 mln zł na realizację projektów badawczych i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

 

Konkurs Sonatina skierowany jest do osób, które stopień naukowy doktora uzyskały w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym został on nadany do 30 czerwca br. W czwartej edycji konkursu spośród 166 złożonych wniosków do finansowania eksperci skierowali 37 o łącznej wartości 23 111 323 zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 22%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji projektów badawczych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.


O środki na realizację projektów badawczych ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 65 wniosków, złożono w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. W sumie w tej grupie nauk finansowanie o łącznej kwocie niemal 7 mln zł otrzymało 11 projektów. W naukach ścisłych i technicznych zgłoszono 53 propozycje projektów z czego 14 otrzyma finansowanie na kwotę ponad 7 mln zł. Przedstawiciele nauk o życiu złożyli 48 wniosków, z czego 12 o wartości prawie 9 mln zł zostało zakwalifikowanych do finansowania.


Sonatina to konkurs, którego głównym celem jest umożliwienie rozwoju debiutującym naukowcom. Dzięki stabilnemu zatrudnieniu w polskich jednostkach naukowych oraz realizacji zagranicznych staży młodzi badacze mają szansę zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne do wspinania się po kolejnych szczeblach naukowej kariery. Po zakończeniu realizacji grantu naukowcy mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie Sonata dla bardziej doświadczonych doktorów, czy Sonata Bis, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.
Listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie Sonatina 4 zostały opublikowane na stronie NCN..

Odsłony: 267
Our website is protected by DMC Firewall!