Granty ERC dla Polaków

Utworzono: czwartek, 03 wrzesień 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

 

Trójka naukowców z Polski - dr Urszula Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz dr Wojciech Czerwiński i dr Michał Pilipczuk z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu Starting Grant Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC). W konkursie, którego budżet wynosił 677 mln euro przyznano granty 436 naukowcom, a współczynnik sukcesu wyniósł 13,3%.


Granty, które będą realizowane w 25 krajach Europy (najwięcej w Niemczech - 88, Wielkiej Brytanii - 62 i Holandii - 42), mają pomóc początkującym naukowcom w tworzeniu własnych zespołów i prowadzeniu pionierskich badań we wszystkich dyscyplinach. Są one częścią unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. Jak szacuje ERC, stypendia te stworzą szacunkowo 2500 miejsc pracy dla stypendystów z tytułem doktora, doktorantów i innych pracowników instytucji przyjmujących.

Projekt dr Urszuli Stachewicz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH dotyczy materiałów izolacyjnych inspirowanych rozwiązaniami spotykanymi w przyrodzie, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii. Badaczka otrzymała na te badania 1 694 375 euro na pięć lat.
Ambicją dr Stachewicz jest konstruowanie lekkiej i wydajniejszej izolacji termicznej, rozwój systemu chłodzenia opartego na membranach włóknistych, które skutecznie odprowadzają ciepło i zapewniają solidne chłodzenie oraz systemy izolacyjne dla małych urządzeń i inteligentnych tekstyliów. Celem jest, aby te nowe materiały także ulegały biodegradacji i nadawały się do recyklingu.
(więcej o tych badaniach - www.agh.edu.pl/info/article/prof-urszula-stachewicz-laureatka-prestizowego-grantu-erc/)

Badania, na które otrzymał finansowanie dr Wojciech Czerwiński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego dotyczą z kolei systemów informatycznych o nieskończonej liczbie stanów – możliwości stworzenia szybszego algorytmu odpowiadającego na pytanie o osiągalność poszczególnych stanów konkretnego systemu komputerowego.
Dr Michał Pilipczuk – także z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW – otrzymał grant na badania strukturalnych i dekompozycyjnych własności sieci i użycia ich do stworzenia szybkich metod obliczeniowych w rozwiązywaniu trudnych problemów.

(więcej o obu laureatach -www.uw.edu.pl/dwa-erc-starting-grants-dla-badaczy-z-wydzialu-matematyki-informatyki-i-mechaniki-uw/)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych, powołana przez Unię Europejską w 2007 r., Jest pierwszą europejską organizacją finansującą doskonałe badania pionierskie. Każdego roku wybiera i finansuje najlepszych, kreatywnych naukowców dowolnej narodowości i wieku do prowadzenia projektów w Europie. ERC oferuje cztery podstawowe programy dotacji: dotacje dla początkujących, konsolidacyjne, zaawansowane i synergiczne. Dzięki dodatkowemu programowi grantów Proof of Concept ERBN pomaga stypendystom wypełnić lukę między ich pionierskimi badaniami a wczesnymi fazami ich komercjalizacji.

Do tej pory ERC sfinansowała ponad 9 500 czołowych naukowców na różnych etapach ich kariery oraz ponad 50 000 stypendystów z tytułem doktora, doktorantów i innych pracowników pracujących w ich zespołach badawczych. ERBN stara się przyciągnąć do Europy najlepszych naukowców z dowolnego miejsca na świecie. Najważniejsze globalne instytucje finansujące badania naukowe w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Brazylii i innych krajach zawarły specjalne umowy, aby zapewnić swoim naukowcom możliwość tymczasowego dołączenia do zespołów stypendystów ERBN.

ERC jest kierowana przez niezależny organ zarządzający, radę naukową. Przewodniczącym (tymczasowym) ERBN jest profesor Jean-Pierre Bourguignon. Całkowity budżet ERBN na lata 2014–2020 wynosi ponad 13 miliardów euro w ramach programu Horyzont 2020, za który odpowiada komisarz UE ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.
Więcej - https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2020

Odsłony: 274
Our website is protected by DMC Firewall!