Miliard euro dla naukowego Zielonego Ładu

Utworzono: piątek, 18 wrzesień 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail


Komisja Europejska ogłosiła 17.09.20 zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.
Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie pobudzi odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania.

 

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu ma wartość 1 mld euro i jest ostatnim i największym zaproszeniem w ramach programu „Horyzont 2020”. Inwestycje te, których najistotniejszym elementem jest innowacyjność, przyspieszą sprawiedliwą i zrównoważoną transformację w kierunku Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r. Ponieważ nie chcemy, aby ktokolwiek pozostał w tyle w trakcie tej transformacji systemowej, wzywamy do podjęcia konkretnych działań w celu znalezienia nowatorskich sposobów zaangażowania obywateli oraz dostosowania projektów do potrzeb społecznych i zwiększenia ich społecznego wpływu.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie Zielonego Ładu w sposób istotny różni się od wcześniejszych zaproszeń. Ze względu na pilny charakter wyzwań, których dotyczy, jego celem jest osiągnięcie jasnych i dostrzegalnych rezultatów krótko- i średnioterminowych, ale w perspektywie długoterminowych zmian. Działań jest mniej, ale są one bardziej ukierunkowane, większe i bardziej widoczne, z naciskiem na szybką skalowalność, rozpowszechnianie i wdrożenie.
Oczekuje się, że projekty finansowane w ramach niniejszego zaproszenia przyniosą rezultaty i wymierne korzyści w dziesięciu obszarach.

Osiem obszarów tematycznych odzwierciedla kluczowe kierunki działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu:
1. Zwiększenie poziomu ambicji w zakresie klimatu
2. Czysta, tania i bezpieczna energia
3. Przemysł na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym
4. Energooszczędne i zasobooszczędne budownictwo
5. Zrównoważona i inteligentna mobilność
6. Od pola do stołu
7. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
8. Nietoksyczne środowisko bez zanieczyszczeń.

Oraz dwa obszary horyzontalne – zwiększanie wiedzy i wzmacnianie pozycji obywateli – w których uwzględnia się perspektywę długoterminową w odniesieniu do realizowania celów transformacji wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie.
Dzięki środkom inwestycyjnym w wysokości 1 mld euro nadal rozwijane będą europejskie systemy i infrastruktura wiedzy. Zaproszenie obejmuje możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej, uwzględniającej potrzeby krajów słabiej rozwiniętych, zwłaszcza w Afryce, w kontekście porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r., wybrane projekty powinny się rozpocząć jesienią 2021 r.

W dniach 22-24 września 2020 r. w ramach wirtualnych Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędą się dwa wydarzenia związane z zaproszeniem do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”: dzień informacyjny oraz impreza brokerska.


Europejski Zielony Ład to plan i program działania Komisji Europejskiej, którego celem jest, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu, o zrównoważonej gospodarce, która nie pozostawia nikogo w tyle.
Aby osiągnąć ten cel do 2050 r., wszystkie sektory unijnej gospodarki będą musiały podjąć odpowiednie działania, takie jak:
• inwestowanie w technologie przyjazne dla środowiska;
• wspieranie innowacyjności przemysłu;
• rozwijanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego;
• obniżenie emisyjności sektora energetycznego;
• zapewnienie większej energooszczędności budynków;
• współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm ochrony środowiska.

Więcej informacji - https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_en

 

Odsłony: 233
DMC Firewall is a Joomla Security extension!