Płoną lasy Europy

Utworzono: sobota, 31 październik 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

 

pozary lasow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej przedstawiło 30.10.20 dwudziestą edycję corocznego sprawozdania na temat pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
Pod względem pożarów lasów na świecie rok 2019 był najgorszym od wielu lat. Spłonęło ponad 400 tys. hektarów obszarów przyrodniczych w Europie; ucierpiała rekordowo wysoka liczba obszarów chronionych.

 


Sprawozdanie pokazuje, że zmiana klimatu nadal wpływa na długość i intensywność zagrożenia pożarowego w Europie. Do marca – a więc jeszcze zanim w większości krajów rozpoczął się „sezon pożarów” – w UE spłonęły już obszary o większej powierzchni niż średnio w całym roku podczas ostatnich 12 lat.

• Z krajowych sprawozdań poszczególnych państw wynika, że w 2019 r. spośród państw UE największą liczbę pożarów odnotowano w Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

• Największe szkody w obszarach chronionych – według europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS) – odniosła w 2019 r. Rumunia, gdzie spłonął obszar 73 444 ha.

• Pożary lasów poważnie dotknęły europejskie obszary chronione „Natura 2000” – w 2019 r. spłonęło 159 585 ha ich powierzchni, co oznacza, że prawie połowa całkowitej powierzchni dotkniętej pożarami w UE znajdowała się w tych kluczowych strefach różnorodności biologicznej.

• Jednocześnie jednak pod względem zapobiegania wypadkom, w tym śmiertelnym, sezon 2019 był jednym z najlepszych jak dotychczas: w państwach uwzględnionych w sprawozdaniu za 2019 r. w pożarach roślinności śmierć poniosły tylko trzy osoby.

Szybkie mapowanie w ramach usługi programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego uruchomiono w 2019 r. na potrzeby zwalczania pożarów lasów 35 razy, czyli częściej niż w którymkolwiek roku do tej pory.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności uruchomiono w związku z pożarami lasów pięciokrotnie. Został on w 2019 r. zmodernizowany z wykorzystaniem rescEU, dzięki czemu powstała nowa europejska rezerwa obejmująca samoloty i helikoptery gaśnicze.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności zaproponowana w maju w ramach Europejskiego Zielonego Ładu przewiduje działania służące poprawie stanu lasów europejskich i wzmocnieniu odporności na pożary lasów. Zakłada ona posadzenie do 2030 r. co najmniej 3 mld drzew.

Więcej - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2019

Odsłony: 247
Our website is protected by DMC Firewall!