Materiały dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dyktatura długu

Utworzono: czwartek, 02, czerwiec 2016 Anna Leszkowska

 Dyktatura długu – pod takim hasłem odbyła się 1.06.16 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym debata zorganizowana przez PTE, Le Monde diplomatique – edycja polska oraz Fundację im.  Róży Luksemburg.

Czytaj więcej...

NIK o komercjalizacji badań naukowych

Utworzono: czwartek, 19, maj 2016 ANNA LESZKOWSKA

Zakładane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nakłady na wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w przyjętej perspektywie czasowej. 

Dofinansowane programy i przedsięwzięcia nie były finansowane w stabilny sposób, opóźniały się i były słabo nadzorowane.
Wady w systemie wsparcia komercjalizacji badań naukowych skutkowały słabszym od zakładanego wzrostem innowacyjności polskiej gospodarki.

Czytaj więcej...

TANGO z NCN i NCBiR

Utworzono: czwartek, 02, czerwiec 2016 ANNA LESZKOWSKA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO, organizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
To już druga edycja jedynej w Polsce inicjatywy mającej na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

Czytaj więcej...

NIK o opłatach na uczelniach

Utworzono: poniedziałek, 16, maj 2016 ANNA LESZKOWSKA

 

Skontrolowane uczelnie publiczne nie zawsze prawidłowo ustalały wysokość opłat za usługi edukacyjne. Nierzetelnie szacowano koszty nauki na studiach niestacjonarnych, a opłaty rekrutacyjne zawyżano. Kłopoty były także ze zwalnianiem studentów z opłat. Uczelnie co prawda wypełniły ustawowy obowiązek określenia warunków zwolnień, ale przyjęte zasady w praktyce ograniczały lub utrudniały skorzystanie z tych zwolnień.

Czytaj więcej...

Czy państwo jest potrzebne?

Utworzono: czwartek, 19, maj 2016 ANNA LESZKOWSKA

W Komitecie Prognoz PAN „Polska 2000 plus” odbyła się 18.05.16 konferencja na temat „Rola i zadania państwa w XXI wieku”. Prelegenci oraz dyskutanci zastanawiali się  nad wpływem procesów globalizacyjnych na kształt państwa i jego zadania.

Czytaj więcej...

Ekonomia straciła duszę

Utworzono: wtorek, 10, maj 2016 al

 W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 9.05.16 odbyło się seminarium poświęcone najnowszej książce prof. Jerzego Wilkina - „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii".

Czytaj więcej...