Materiały dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej.

Muzykoterapeuci zapraszają

Utworzono: niedziela, 20, grudzień 2009 red.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich we Wrocławiu, Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Redakcja kwartalnika „Muzykoterapia Polska" zapraszają do udziału w V Międzynarodowym Forum Muzykoterapeutów na temat "Transdyscyplinarność muzykoterapii", które odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2010 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Będziemy w całości finansować uczelnie katolickie

Utworzono: wtorek, 15, grudzień 2009 red.

14 grudnia 2009 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Grup posłów na Sejm dotyczące zasad finansowania szkolnictwa wyznaniowego.

Czytaj więcej...

Popularyzatorka biotechnologii

Utworzono: sobota, 19, grudzień 2009 red.

Czytaj więcej...

Mediator akademicki

Utworzono: poniedziałek, 14, grudzień 2009 red.
Niezależne Forum Akademickie wydało książkę Józefa Wieczorka pt.Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim".

Czytaj więcej...

O EIT+ ciąg dalszy

Utworzono: piątek, 18, grudzień 2009 red.

Senat Politechniki Wrocławskiej w dniu 17.12.09. podjął uchwałę, będącą apelem do Wspólników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o.

Czytaj więcej...

Władza nad nauką

Utworzono: poniedziałek, 14, grudzień 2009 red.
Podczas grudniowego Zgromadzenia Ogólnego PAN (10.12.09), prezes Akademii, prof. Michał Kleiber przedstawił członkom PAN projekt nowej ustawy o PAN, przyjety przez rząd (obecnie jest dyskutowany w komisji sejmowej).

Czytaj więcej...