Materiały dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej.

MAESTRO, HARMONIA i SONATA za 170 mln złotych

Utworzono: środa, 15, czerwiec 2016 ANNA LESZKOWSKA

Na zgłoszenia doświadczonych naukowców, badaczy planujących stworzenie nowego zespołu naukowego oraz uczonych realizujących projekty międzynarodowe czeka Narodowe Centrum Nauki, które ogłosiło właśnie konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA bis 6. W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie zmian do dwóch z konkursów.

Czytaj więcej...

Czy państwo jest potrzebne?

Utworzono: czwartek, 19, maj 2016 ANNA LESZKOWSKA

W Komitecie Prognoz PAN „Polska 2000 plus” odbyła się 18.05.16 konferencja na temat „Rola i zadania państwa w XXI wieku”. Prelegenci oraz dyskutanci zastanawiali się  nad wpływem procesów globalizacyjnych na kształt państwa i jego zadania.

Czytaj więcej...

Dyktatura długu

Utworzono: czwartek, 02, czerwiec 2016 Anna Leszkowska

 Dyktatura długu – pod takim hasłem odbyła się 1.06.16 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym debata zorganizowana przez PTE, Le Monde diplomatique – edycja polska oraz Fundację im.  Róży Luksemburg.

Czytaj więcej...

NIK o komercjalizacji badań naukowych

Utworzono: czwartek, 19, maj 2016 ANNA LESZKOWSKA

Zakładane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nakłady na wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w przyjętej perspektywie czasowej. 

Dofinansowane programy i przedsięwzięcia nie były finansowane w stabilny sposób, opóźniały się i były słabo nadzorowane.
Wady w systemie wsparcia komercjalizacji badań naukowych skutkowały słabszym od zakładanego wzrostem innowacyjności polskiej gospodarki.

Czytaj więcej...

TANGO z NCN i NCBiR

Utworzono: czwartek, 02, czerwiec 2016 ANNA LESZKOWSKA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO, organizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
To już druga edycja jedynej w Polsce inicjatywy mającej na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

Czytaj więcej...

NIK o opłatach na uczelniach

Utworzono: poniedziałek, 16, maj 2016 ANNA LESZKOWSKA

 

Skontrolowane uczelnie publiczne nie zawsze prawidłowo ustalały wysokość opłat za usługi edukacyjne. Nierzetelnie szacowano koszty nauki na studiach niestacjonarnych, a opłaty rekrutacyjne zawyżano. Kłopoty były także ze zwalnianiem studentów z opłat. Uczelnie co prawda wypełniły ustawowy obowiązek określenia warunków zwolnień, ale przyjęte zasady w praktyce ograniczały lub utrudniały skorzystanie z tych zwolnień.

Czytaj więcej...