Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki

Utworzono: środa, 23 wrzesień 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail


kolodko ksiazkaNakładem oficyny wydawniczej Poltext ukazała się najnowsza książka prof. Grzegorza Kołodki pt. Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki.

Składają się na nią artykuły i eseje publikowane w kilku periodykach naukowych – polskich i zagranicznych – wzbogacone o teksty najnowsze, dotyczące zjawisk ekonomiczno-społecznych, ustrojowych, z jakimi mamy do czynienia obecnie, szczególnie w czasie pandemii. Książkę kończy obszerny wywiad z Profesorem, jaki przeprowadzili redaktorzy kwartalnika Zdanie, dotyczący zarówno jego życia prywatnego, uczestnictwa w życiu politycznym w ostatnich 30 latach, jak i poglądów na sytuację w Polsce i świecie, kierunku, w jakim zmierza świat.

Choć poszczególne artykuły powstawały w różnym okresie, cechuje je aktualność i trafność diagnoz odnośnie tego, czego doświadczamy teraz jako społeczeństwo i ludzkość, a o czym autor pisał już w swoich wcześniejszych książkach. Jak pisze we wstępie, „to książka o szansach, które trzeba wykorzystać oraz o zagrożeniach, którym należy stawiać czoło. To przemyślenia na temat tego, co i dlaczego się dzieje w gospodarce, a także na jej stykach ze społeczeństwem i polityką, środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwem, w sferze kultury i technologii”.

Ale rozważania rozpoczyna od pandemii i jej skutków nie tylko ekonomicznych, ale społecznych, rzutujących na sferę gospodarczą i polityczną globu. Pokazuje, że wszystko w dzisiejszym świecie jest ze sobą mocno powiązane i przy podejmowaniu jakichkolwiek działań trzeba ciągle pamiętać o matematycznej zasadzie implikacji: „jeżeli, to”, czyli – kierować się wiedzą, nie wiarą, bo zawsze jakąś część przyszłości można naukowo przewidzieć, zawsze też jakąś jej część można i trzeba twórczo kształtować. I udowadnia to, podając bogate dane z zakresu najnowszej historii gospodarczej różnych państw, pokazując dylematy polityki gospodarczej i skutki dokonanych lub przyszłych wyborów (także w obecnej Polsce).

Odnosi się także do globalizacji w różnych jej aspektach, wykazując iż mimo przedłużającego się na świecie kryzysu i anarchizacji życia, okaże się ona nieodwracalna i przemebluje świat, choć długo jeszcze może być niekompletna. Stąd potrzeba śledzenia wszystkich zmian, jakie zachodzą na naszych oczach, zajmowania się geoekonomią i geopolityką – już na etapie obowiązkowej edukacji, bo niczego nie da się zrozumieć okopując się we własnej wiosce.

Lista problemów, jakie omawia autor w kolejnych sześciu rozdziałach jest długa, pokazuje rozległe zainteresowania naszego wybitnego ekonomisty, a przy tym błyskotliwego i temperamentnego polemisty. Poza omawianiem globalnych zmian (dotyczących w dużej mierze Chin i ich relacji z resztą świata), autor - krytyczny wobec dzisiejszej ekonomii - sporo miejsca poświęca omówieniu swojej koncepcji nowego pragmatyzmu jako klucza do postępu społeczno-gospodarczego oraz ustosunkowuje się do tego, co się dzieje i działo w Polsce od 1989 roku.

Dla polskiego czytelnika te ostatnie rozdziały będą zapewne mocno inspirujące w niekończących się dyskusjach ustrojowych, zwłaszcza że stanowisko człowieka nauki, racjonalisty, jest dzisiaj bagatelizowane przez większość, która nauki nie ceni, a wręcz ją odrzuca. Tym, którzy po nią sięgną – książkę znakomicie napisaną (jak i pozostałe książki tego autora), z wielką dyscypliną myślową, solidnie udokumentowaną danymi, pokazującymi, że 2+2≠5 – zapewne skłoni do refleksji. Dla tych, którzy z nauką są za pan brat lektura tej książki będzie niewątpliwie ucztą intelektualną. (al.)

Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki, Grzegorz Kołodko, Poltext, Warszawa 2020, wyd. I, s. 361, cena 49,90 zł.

 

Odsłony: 115
DMC Firewall is a Joomla Security extension!