Oby nie propaganda sukcesu

Utworzono: czwartek, 10 listopad 2011 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail

Celem krajowej strategii w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego jest osiągnięcie w 2020 r. udziału nakładów na badania i rozwój na poziomie 1,7% PKB (aktualnie - 0,68%) oraz udziału osób z wyższym wykształceniem w populacji osób w wieku 30-34 lata na poziomie 45% (aktualnie - 33%).
 
Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (12.05.11) dotyczącym przygotowań i prac nad budowaniem strategii „Europa 2020" w obszarze polskiej oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, podsekretarz stanu w MNiSW - Maciej Banach, przedstawił cele krajowe strategii w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Jest to głównie osiągnięcie w 2020 r. udziału nakładów na badania i rozwój na poziomie 1,7% PKB (aktualnie - 0,68%) oraz udziału osób z wyższym wykształceniem w populacji osób w wieku 30-34 lata na poziomie 45% (aktualnie - 33%).
Wśród działań mających na celu realizację ww. celów minister wymienił m.in.: realizację reform nauki oraz szkolnictwa wyższego, zwiększanie roli nakładów na B+R (badania i rozwój) w polityce gospodarczej rządu, zwiększenie inwestycji (także prywatnych) w obszarze badań i innowacji, zwiększanie dostępności do studiów wyższych oraz zwiększanie autonomii uczelni w opracowywaniu programów studiów.
Minister poinformował także, iż w okresie polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. położony zostanie szczególny nacisk na działania zmierzające do pełnego wykorzystania kapitału intelektualnego Europy.
W dyskusji posłowie zwrócili uwagę m.in. na: obawę braku wypełnienia kryteriów, zwłaszcza w obszarze finansowania badań i rozwoju; problem jakości kształcenia w oświacie i szkolnictwie wyższym; kwestię braku środków inwestycyjnych na badania i rozwój w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Odsłony: 1793
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd