Maestro i Sonata za ponad 215 mln zł

Utworzono: poniedziałek, 15 luty 2021 Anna Leszkowska


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwunastej edycji konkursu Maestro oraz dziesiątej edycji konkursu Sonata bis. Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

 


W rozstrzygniętych właśnie konkursach zostało złożonych 495 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 86 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł ponad 17%. Łączna wartość przyznanych środków w obydwu konkursach wynosi aż 215 523 213 zł.

Maestro to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, których celem jest realizacja pionierskich badań podstawowych, prowadzących do odkryć naukowych. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.
Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje dotychczasowe prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami finansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska naukowego. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.
Na podstawie oceny ekspertów NCN w dwunastej edycji konkursu Maestro finansowanie w kwocie niemal 37 mln zł otrzyma 10 z 68 nadesłanych wniosków.

Sonata bis to konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. Kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. W rozstrzygniętej właśnie dziesiątej edycji konkursu Sonata bis finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków.

W ramach obydwu konkursów w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli w sumie 105 wniosków, spośród których do realizacji skierowano 15 na kwotę niemal 34 mln zł.
W naukach o życiu wpłynęło 139 wniosków, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 27 o łącznej wartości ponad 79 mln zł.
Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych złożyli 251 wniosków, z czego 44 na kwotę ponad 102 mln zł otrzymało finansowanie.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach Maestro 12 i Sonata bis 10 zostały opublikowane na stronie NCN.

Odsłony: 404
Our website is protected by DMC Firewall!