Suwerenność

Utworzono: środa, 26 luty 2014 al
suwerenn.Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydał ostatnio książkę pt. Suwerenność autorstwa Jacka Czaputowicza.
 

Jak podaje autor we wprowadzeniu do książki, suwerenność jest przedmiotem intensywnych badań kilku dyscyplin naukowych. Historycy starają się odtworzyć i wyjaśnić powstanie oraz ewolucję koncepcji suwerenności na przestrzeni wieków, filozofowie analizują różne sposoby rozumienia suwerenności, relacje między między człowiekiem a państwem oraz związek suwerenności ze sprawiedliwością. Z kolei prawnicy koncentrują się na uznaniu przez społeczność międzynarodową suwerenności państwa oraz legalności i zakresu władzy. Dla nauk politycznych ważny jest sposób realizacji suwerenności w danym państwie, zwłaszcza zagadnienia ustroju i podziału władzy. Badacze stosunków międzynarodowych skupiają się z kolei na tym, jak suwerenność państwa przejawia się w relacjach z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej.
 

Książka może więc pełnić rolę kompendium wiedzy na temat suwerenności, ale jest też głosem w dyskusji dotyczącej pojęcia suwerenności. Autor zastanawia się w niej bowiem nad zmianami pojęcia suwerenności: czy jego treść się zmienia, a jeżeli tak, to od czego te zmiany zależą i jaki mają charakter? Jakie były główne konceptualizacje suwerenności dokonywane przez filozofów i teoretyków stosunków międzynarodowych? Jaką normatywną rolę odgrywa suwerenność we współczesnej społeczności międzynarodowej i jakie dylematy są z tym związane? Czy i w jaki sposób zmienia się suwerenność w procesie integracji europejskiej?
 

Teza, jaką stawia głosi, że treść suwerenności nie jest określona raz na zawsze, ale zmienia się w trakcie rywalizacji różnych ośrodków władzy na świecie, także w odpowiedzi na potrzeby społeczne. Dowodzi tego w sześciu rozdziałach poświęconych pojęciu suwerenności, suwerenności w historii, w filozofii politycznej, w teoriach stosunków międzynarodowych, w odniesieniu do społeczności międzynarodowej oraz do Unii Europejskiej.

Treść rozważań dopełniają liczne przypisy, tabele, rysunki, indeks nazwisk i niezwykle obszerna bibliografia.(al.)

 

Suwerenność, Jacek Czaputowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2013,s. 472

Odsłony: 1856
Our website is protected by DMC Firewall!