W rytmie przyrody

Utworzono: środa, 14 październik 2009
klimek.jpg Wiele zjawisk na kuli ziemskiej, zarówno w przyrodzie żywej jak i martwej, przebiega w sposób rytmiczny. W rytmie pór roku żyją rośliny i zwierzęta, cyklicznie pojawiają się w określonych rejonach cyklony, nawałnice i powodzie, rytmicznie zmieniają się prądy morskie i zjawiska klimatyczne, okresowo obserwujemy zjawiska astronomiczne (np. deszcze meteorów). Znając różne rytmy przyrody, możemy przewidzieć, co czeka nas w najbliższym czasie.

Mieszkamy w wyjątkowo spokojnym miejscu planety. Nie grożą nam wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, z daleka omijają nas tornada. Nie potrafimy jednak uniknąć takich zjawisk, jak zmiany pór roku, kataklizmy pogodowe, zmiany aktywności Słońca lub inne zagrożenia w kosmicznej skali.

Słońce, środek naszego małego zakątka Wszechświata, nie jest gwiazdą całkiem spokojną. Na jej powierzchni tworzą się plamy, niezwykle silne wiry magnetyczne, zachodzą wybuchy i rozbłyski, jakby gwiazda pluła ogniem. Zjawiska te, zwane aktywnością Słońca, mają charakter cykliczny, a ich szczególne nasilenie następuje co 11 lat.

Nie zagra radio i nie będzie Internetu...

Zmiany aktywności Słońca mają wpływ na zjawiska przyrodnicze. Każdy wybuch na powierzchni naszej gwiazdy jest źródłem olbrzymiej energii emitowanej w postaci promieniowania rentgenowskiego, korpuskularnego i innych. Strumienie naładowanych cząstek o wielkiej energii docierają do atmosfery, naruszają równowagę jonosfery, powodując jonizację powietrza. Chmury cząstek wywołują też gwałtowne zakłócenia ziemskiego pola magnetycznego. Powstają utrudnienia w łączności radiowej, tworzą się zorze polarne, występują wahania klimatyczne.

W ciągu wieloletnich obserwacji stwierdzono istnienie zależności między jedenastoletnim cyklem aktywności słonecznej, a życiem na Ziemi. Obserwowano wpływ zaburzeń na powierzchni naszej dziennej gwiazdy na takie zjawiska jak: zdrowotność, śmiertelność, samopoczucie ludzi, szybkość rozmnażania się i migracji zwierząt, aktywizacja mikroorganizmów, wahania urodzajów itp.

Uwaga na zdrowie!

Prowadzono też obserwacje (w oparciu o materiały historyczne) występowania chorób epidemiologicznych od V wieku p. n. e., analizowano wpływ wybuchów słonecznych na liczbę zabójstw i samobójstw, wzrost drzew itp. Stwierdzono prawie dwukrotny wzrost zachorowań sercowo-naczyniowych w okresie wzmożonej aktywności magnetycznej Słońca. W klinikach i szpitalach obserwuje się gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia wielu pacjentów podczas burz magnetycznych. Zmienia się krzepliwość krwi i wzrasta liczba zawałów serca. W okresie szybkiego wzrostu aktywności Słońca notuje się 2 - 4 razy więcej wypadków drogowych, niż w czasie spokojnym.

Słońce, ekonomia i ... rewolucje

Niektóre obserwacje dają równie zadziwiające, jak trudne do wytłumaczenia rezultaty. W rytm aktywności słonecznej kształtowały się przez wieki ceny zboża na światowych rynkach, okresy głodu w niektórych regionach świata, wielkie epidemie i liczba wypadków drogowych. Również wszystkie niemal odnotowane w historii ludzkości zaburzenia i ruchy społeczne - wojny, bitwy, powstania i rewolucje układają się w regularne cykle, zgodne z okresami aktywności słonecznej.

Również niektóre anomalie pogodowe zależne są od liczby plam na Słońcu. Stwierdzono np., że w okresach dużej aktywności słonecznej występują większe niż zazwyczaj różnice ciśnienia atmosferycznego między niżami i wyżami. W układach niżowych ciśnienie spada bardziej, niż w okresach spokojnego Słońca, zaś w wyżowych jest na ogół wyższe, niż normalnie. Stąd już bardzo blisko do zakłóceń pogodowych, takich jak huragany, nawałnice, powodzie.

Kolejne maksimum aktywności Słońce osiągnie ok. 2012 r., ale już za rok częste będą potężne wybuchy i erupcje dodatkowego promieniowania. W tej mierze może nas więc w najbliższym czasie spotkać niejedna jeszcze niespodzianka.{mospagebreak}

Wszystko w „rękach" oceanów

A skoro mowa o pogodzie... Zasadniczy wpływ na jej kształtowanie mają oceany i prądy w nich krążące. Ocean Atlantycki jest kuchnią pogody w Europie, Pacyfik kształtuje pogodę w Amerykach i w Azji Wschodniej. I właśnie na Pacyfiku następuje cykliczna (3-5 lat) zmiana prądów, zwanych El Nino i La Nina. Wymiana pociąga za sobą wstrząsy pogodowe na całym niemal świecie. Wzrasta drastycznie liczba powodzi, cyklonów, nawałnic o wyjątkowej sile. Gorące El Nino i chłodna La Nina stanowią ekstremalne stany cyklu klimatycznego tropikalnego Pacyfiku. Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się kolejna runda zmian...

Co czeka nas więc w najbliższym czasie? Z pewnością kolejne anomalie pogodowe, letnie nawałnice i wichury, może kolejne powodzie. Gwałtowność tych zjawisk rośnie w miarę ocieplenia się klimatu. Trzeba się liczyć z pewną huśtawką nastrojów spowodowaną gwałtownymi skokami ciśnienia i zakłóceniami pola magnetycznego Ziemi w okresie silnych wybuchów na Słońcu. Słońce może też okazać się groźne na co dzień, gdyż warstwa ozonowa wciąż jest zbyt cienka. Zaleca się więc ostrożność na plaży i... podczas jazdy samochodem. Zjawiska na Słońcu wpływają ujemnie na koncentrację.

Nie zapominajmy też o następujących po sobie kolejnych porach roku. Wyniki badań są jednoznaczne: roczny rytm biologiczny wywiera największy wpływ na całą istotę człowieka - na jego zachowanie, inteligencję, narodziny, zdrowie i śmierć. Nawet włosy rosną nam w rytmie pór roku - w sierpniu średnio o 0,5 mm dziennie, a w styczniu o 0,3 mm...



Najważniejsze wydarzenia ostatnich stuleci miały miejsce w latach maksymalnej aktywności Słońca:

1778 - rewolucja amerykańska, walka o niepodległość USA

1788 - rewolucja francuska

1804 - Napoleon cesarzem Francuzów

1816 - kongres wiedeński

1830 - powstanie listopadowe, rewolucje we Francji i w Belgii

1848 - Wiosna Ludów

1860 - wojna secesyjna w USA, przygotowania do powstania styczniowego

1870 - Komuna Paryska

1907 - ruchy rewolucyjne w Rosji

1917 - rewolucja październikowa w Rosji

1928 - kryzys ekonomiczny w świecie

1937 - Monachium, przygotowania Hitlera do wojny, represje stalinowskie

1957 - polski Październik, rewolucja na Kubie

1968 - rewolta młodzieżowa, wydarzenia marcowe, praska wiosna

1989 - upadek komunizmu w Europie

2001 - atak terrorystyczny na Nowy Jork i walki w Afganistanie

oem software Odsłony: 5654
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd