banner

 

 

 

 

SNOkładka

 Fot. Teresa Mazerant

-------------------------------------------------

Psychologia

Krótko o emocjach

Manipulacja społeczna

------------------------------------------------

Naukowa agora

Parada wyblakłych gronostajów

Jak UE okupuje uniwersytety

-----------------------------------------------------------------------

Humanistyka

Sagittarius i Betelgeza

--------------------------------------------------------------------

Politologia

Unia przeciwko rolnikom

--------------------------------------------------------------------

Ochrona środowiska 

Dlaczego europejski Zielony Ład budzi kontrowersje?

Z nadziei w kłopoty, czyli chemikalia w rolnictwie

Akademicy o globalnym ociepleniu

------------------------------------------------

Felieton Witolda Modzelewskiego

Koniec proukraińskiej propagandy w "wolnych mediach"

Felieton Radosława S. Czarneckiego

Karykatura społecznej aktywności

---------------------------------------------------------------------------------

Informacje

Kosmiczne kolokwium we Wrocławiu

Ministerstwo nauki na wojnie

Trzy europejskie granty dla Polaków

----------------------------------------------------------------------

Nauka i sztuka

Rzeźby Stanisława Kulona w Zakopanem

Krzysztof Klimek w Zachęcie

Cisze przyrody Rafała Barcza

Prace Leszka Kwiatkowskiego w Radomiu

Katarzyna Kołacz w Częstochowie

Fotografia w technikach dawnych i alternatywnych w Kielcach po raz trzeci

------------------------------------------------

Aforyzmy prof. Wiesława Sztumskiego (5/24)

 
-----------------------------------------------