banner

Rozpoczyna swą działalność  Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

  Fundacja wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie nauk humanistycznych, kultury, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

Projekty powinny być przygotowane i zrealizowane we współpracy studentów i naukowców z obu krajów. Adresatami wsparcia są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech.
Informacje na temat przygotowania wniosków dostępne są w obu językach na stronie internetowej fundacji www.pnfn.pl i www.dpws.de.


 

oem software