banner

Na stronie Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu ujawniono przeciętne wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji w latach 2006 - 2008.   

 Z podanych  informacji wynika, że wynagrodzenie profesora zwyczajnego w roku ubiegłym wynosiło w zależności od wydziału - od  7 266 zł (Wydział Teologiczny) do 12 608 zł (Wydział Prawa i Administracji).

Na podanych wydziałach profesor nadzwyczajny zarabiał od  6 130 zł  do 11 452 zł, przy czym różnice między wynagrodzeniami prof. zwyczajnego i nadzwyczajnego były różne, w zależności od wydziału. Wynagrodzenia administracji oraz  placówek wydzielonych kształtowały się od  2 193 zł (lektor w Ośrodku Alliance France)   do      5 804 zł (Studium WF i Sportu).

Pełna informacja -  http://www.solidarnosc.umk.pl/?cat=38

oem software