banner

Prezydium Senatu Politechniki Wrocławskiej nie rekomendowało Rektorowi głosowania za uchwałą walnego zgromadzenia wspólników Spółki EIT+ dotyczącą zaciągnięcia zobowiązań powyżej 5 proc. wartości jej kapitału.  

Prezydium Senatu Politechniki Wrocławskiej nie rekomendowało Rektorowi głosowania za uchwałą walnego zgromadzenia wspólników Spółki EIT+ dotyczącą zaciągnięcia zobowiązań powyżej 5 proc. wartości jej kapitału, opierając się na następujących przesłankach:


  1. Dotychczasowe władze Spółki EIT+ nie otrzymały absolutorium. Dlatego strategiczne uchwały powinien przygotować i przedstawiać do akceptacji nowy zarząd spółki cieszący się zaufaniem wszystkich udziałowców.


  1. Spółka EIT + nie podała w jaki sposób zostanie pokryty podatek VAT. W ramach projektu DolBioMat spółka ma otrzymać z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego około 500 mln zł, a uchwała dotycząca zobowiązań opiewała na kwotę około 600 mln zł.


  1. W porozumieniu podpisanym 8 maja 2009 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego udziałowcy spółki (prezydent Wrocławia, wicemarszałek województwa, rektorzy Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Medycznej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego) zobowiązali się, podpisując odpowiednie oświadczenie, do wprowadzenia zapisu do umowy spółki o zamrożeniu wysokości udziałów na czas realizacji projektów: DolBioMat, NanoMat i BioMed. Natomiast 29 czerwca 2009 r. podczas zgromadzenia wspólników - część z nich nie dotrzymała swoich wcześniejszych zobowiązań - i w efekcie głosami prezydenta Wrocławia i rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego odrzucono ten zapis.


Niezależnie od powyższych zastrzeżeń Politechnika Wrocławska deklaruje swój udział
w spółce EIT+ oraz w realizacji projektów DolBioMat, NanoMat i BioMed na warunkach ustalonych i podpisanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 maja 2009 r.

prof. Eugeniusz Rusiński

(prorektor ds Badań Naukowych i współpracy z Gospodarka PWr)

 

 

 

oem software