banner

W końcu sierpnia (26.08.09) sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła poselski projekt ustawy o  zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.

  
  
   Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadziła pierwsze czytanie i przyjęła poselski projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu PAT z budżetu państwa.
Celem projektowanej regulacji jest - wg posłów - zrównanie tej uczelni w dostępie do dotacji i innych środków pochodzących z budżetu państwa z uczelniami publicznymi. Na mocy obecnych przepisów PAT korzystała z dotacji budżetowych, ale z wyłączeniem finansowania kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu.
Komisja przyjęła poprawki, które polegają m.in. na rezygnacji z propozycji przepisu dotyczącego zmiany nazwy PAT, bowiem Sejm nie jest organem właściwym w tej sprawie, a zmiana nazwy uczelni dokonana już została przez Benedykta XVI z 19.06.09, na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Komisja przeprowadziła też pierwsze czytanie i przyjęła poselski projekt ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa.
Projekt przewiduje, że Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie będzie otrzymywało dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych (z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji inwestycji budowlanych).

Od redakcji:

Wskutek tej nowelizacji, z budżetu państwa bedziemy finansować także inwestycje PAT. Następna przedwyborcza poprawka pewnie obejmie finansowanie inwestycji redemtorystów w Toruniu.

oem software