banner

Na stronie internetowej ABW pojawiła się informacja o zatrzymaniu 28 września br. ośmiu osób - byłych pracowników Fundacji Inkubator z/s w Łodzi, podejrzanych o wyłudzanie dotacji na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W toku śledztwa ustalono, iż w latach 2001 - 2003 Fundacja Inkubator pozyskiwała z PARP, Komitetu Badań Naukowych oraz z celowych funduszy Unii Europejskiej dotacje na sfinansowanie części kosztów bezpłatnych usług informacyjno-doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Poprzez nierzetelne dokumentowanie prowadzonych szkoleń, pracownicy Fundacji doprowadzali do zawyżania ich kosztów, a tym samym do wyłudzania nienależnych tej instytucji dotacji.

 Zatrzymania stanowiły kolejny etap śledztwa prowadzonego od 2008 roku przez Delegaturę ABW w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. (informacja rzecznika prasowego ABW, ppłk Katarzyny Koniecpolskiej-Wróblewskiej)

oem software