banner

Firma L'Oreal, przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznaje stypendia wybitnym Polkom - naukowcom. Stypendia obejmują finansowanie badań w zakresie medycyny i nauk biologicznych, których celem jest promocja utalentowanych Polek oraz wspieranie ich w pracy naukowej.

 

Corocznie, od 2001 r., przyznawanych jest 5 stypendiów o charakterze aplikacyjnym, czyli takich, których wyniki badań mogą zostać wykorzystane w przemyśle. Trzy z nich to stypendia doktoranckie (po 20 tys. zł rocznie), pozostałe dwa to stypendia habilitacyjne (po 25 tys. zł rocznie).

W tym roku jury, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, 5 wybitnych laureatek.

Stypendia doktoranckie otrzymały: 


Anna Czarnecka (Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski, Studium Medycyny Molekularnej, Akademia Medyczna w Warszawie)

Dziedzina: biologia molekularna

Temat: „Zaburzenia mitochondrialne w procesie nowotworzenia"


Agnieszka Korkosz (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego, w Warszawie)

Dziedzina: medycyna

Temat: „Interakcje alkoholu etylowego i nikotyny: poszukiwanie mechanizmów preferencyjnego zażywania obu substancji"


Joanna Kowalska (Laboratorium Ekspresji Genu, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

Dziedzina: chemia organiczna

Temat pracy: „Synteza i własności analogów końca 5' mRNA (kapu) modyfikowanych w łańcuchu fosforanowym oraz ich zastosowanie w badaniach nad mechanizmami degradacji mRNA i translacji białka"


Stypendia habilitacyjne otrzymały:dr Sylwia Rodziewicz-Motowidło (Zakład Modelowania Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)

dziedzina: chemia organiczna

Temat: "Eksperymentalne i teoretyczne badania konformacyjne biologicznie czynnych peptydów i białek"


dr Ewa Zuba-Surma (Zakład Biotechnologii Medycznej; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dziedzina: biologia molekularna

Temat: "Technologia ImageStream jako metoda wspierająca klasyczną cytometrię przepływową w analizie prymitywnych populacji komórek macierzystych"

 

oem software