banner

Wydział II Nauk biologicznych PAN przyznał doroczne nagrody naukowe.  

Otrzymali je:

1. Zespół z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w składzie:

Dr Grzegorz M. Wilczyński

Dr Marcin Rylski,

Dr Filip A. Konopacki

Mgr Piotr Michaluk

Dr Paweł Okulski

Mgr Renata Amborska

Dr Jacek Jaworski

Dr Joanna Dzwonek

Mgr Maciej Gawlak

Prof. Leszek Kaczmarek

Za cykl publikacji pt. "Regulacja i udział metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, MMP-9, w prawidłowej i patologicznej plastyczności synaptycznej".


2. Naukowcy z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Prof. Ryszard Ochyra

Doc. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra

Za wybitną monografię pt. "The Illustrated Moss Flora of Antarctica" Cambridge University Press. Cambridge.XVII+684.


 

oem software