banner

Do uczestnictwa w I Festiwalu Filmów Archeologicznych - Kraków 2010 zapraszają jego organizatorzy - dyrektor festiwalu, dr Hubert Chudzio oraz dyrektor krakowskiego Muzeum Archeologicznego, dr Jacek Rydzewski.  

Pierwszy festiwal filmów dotyczących archeologii o charakterze naukowym, popularno-naukowym, dokumentalnym, także animowanych odbędzie się w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Krakowie w dniach 15-19 listopada 2010 r. (zgłoszenia filmów - do 15 października br.)

W tym roku mija 160 lat od powołania do życia przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie Muzeum Starożytności Krajowych, z którego wywodzi się krakowskie Muzeum Archeologiczne. Festiwal byłby uświetnieniem tego jubileuszu, zwłaszcza że w Polsce i naszej części Europy takiego nie ma. Byłby też świadectwem wielkich i licznych osiągnięć polskiej archeologii i ciągle rosnącej popularności tej dyscypliny.

Tegoroczny festiwal miałby szczególny charakter: byłby bowiem pokazem polskich produkcji, które w ciągu ostatnich lat zostały zrealizowane na wykopaliskach prowadzonych przez polskich naukowców, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkową atrakcją festiwalu będzie pokaz kilku filmów-laureatów innych europejskich festiwali filmów archeologicznych.

W przypadku powodzenia imprezy organizatorzy planują jej kontynuację (w cyklu dwuletnim) już w wymiarze międzynarodowym.


Więcej informacji - http://www.ma.krakow.pl/aktualnosci/video

 

 

 

oem software