banner

W związku z decyzją rządu Białorusi o ponownym zasiedlaniu wsi w rejonie Czarnobyla, Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN wydało oświadczenie podpisane przez prof. Zbigniewa Jaworowskiego.  

Jest w nim mowa o tym, ze wysiedlenie ludności z terenów wokół Czarnobyla było fatalnym błędem, gdyż wkrótce po katastrofie było jasne, że zagrożenie jest znikome. Jednak wysiedlenia ludności prowadzono jeszcze nawet po roku 1986 i łącznie objęto nimi 336 000 osób.

„W 2000 r. dwie organizacje NZ: WHO oraz UNSCEAR (Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego) przedstawiły opinię, że podjęte środki były przesadne, gdyż nie było rzeczywistego wykrywalnego zagrożenia zdrowia. Natomiast spowodowały ogromne szkody społeczne (ostracyzm i zubożenie przesiedlonych, wyłączenie olbrzymich „skażonych" terenów z użytkowania, straty majątku i infrastruktury) i epidemię chorób psychosomatycznych wśród wysiedlonych (choroby przewodu pokarmowego i krążenia, zaburzenia snu, depresja, lękliwość, eskapizm, „wyuczona niezaradność", brak chęci współdziałania, uzależnienie od zewnętrznej pomocy, alkoholizm, narkomania, wzrost liczby samobójstw)"./.../

Obecna decyzja rządu Białorusi, wg autorów oświadczenia, jest słuszna. „Prawdopodobnie wynika z wieloletnich badań naukowych podsumowanych przez UNSCEAR wskazujących, że katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu była znikomym zagrożeniem dla ludności. /.../ Prawdopodobnie rząd Białorusi wziął również pod uwagę zalecenia opublikowanego w 2002 roku wspólnego raportu czterech organizacji Narodów Zjednoczonych: United Nations Development Programme (UNDP), United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), World Heath Organization (WHO) i United Nations Office for the Coordination of Human Affaires (UN-OCHA). Raport ten stwierdzał, że ogromny wysiłek i nakłady poniesione na zapobieganie skutkom wypadku w Czarnobylu, nie przyniosły pożytku, lecz pogorszyły sytuacje 7 milionów ludzi uznanych za „Ofiary Czarnobyla", utrwalając psychologiczne skutki katastrofy i błędnych decyzji sowieckich władz. /.../

Raport przedstawił 35 zaleceń, mających odwrócić uwagę od nieistniejącego zagrożenia radiacyjnego i przerwać zaklęty krąg czarnobylskich frustracji, degradacji społecznej, pauperyzacji i psychosomatycznej epidemii. Praktycznie zalecenia sprowadzały się do usunięcia wszystkich ograniczeń. Najważniejszym zaleceniem było zezwolenie na powrót wysiedlonych do ich starych siedzib. Rząd Białorusi go spełnił. Chwała mu za odwagę/.../" - stwierdza prof. Jaworowski, przewodniczący SEREN.

 

 

oem software