banner

Do Polski przyjechała 13.08.10. grupa gruzińskich naukowców z Uniwersytetu Agrarnego w Tbilisi wraz z rolnikami ekologicznymi. Celem wizyty Gruzinów jest zapoznanie się z wyrobem produktów regionalnych, głównie serów korycińskich oraz wymiana doświadczeń związanych m.in. z agroturystyką.

 

Tegoroczna wizyta Gruzinów jest kontynuacją ubiegłorocznych kontaktów, wynikłych z realizowanego przez Społeczny Instytut Ekologiczny projektu pn. „Tworzenie rolniczych grup producenckich wykorzystujących potencjał przyrodniczy i ekologiczny na obszarach wiejskich drogą do podniesienia dochodów rolników gruzińskich". Gruzińskim partnerem SIE jest w tym projekcie organizacja rolników ekologicznych SEMA.

Projekt jest finansowany z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pn. Polska Pomoc i ma na celu wymianę doświadczeń między polskimi i gruzińskimi producentami ekologicznych produktów regionalnych i lokalnych oraz wsparcie polskich ekspertów z dziedziny: agroturystyki, tworzenia i funkcjonowania grup producenckich, bioróżnorodności oraz promocji produktu regionalnego i lokalnego.
W dalszej perspektywie celem projektu jest poprawa sytuacji ekonomicznej rolników gruzińskich z regionów Kartlia Wewnętrzna i Dolna Kartlia, Mccheta-Mtianeti oraz Kachetia. W poprawie kondycji gospodarstw może pomóc tworzenie rolniczych grup producenckich, szczególnie spółdzielni rolniczych. Projekt, upowszechniając w Gruzji polskie dobre praktyki w tej dziedzinie, zachęca gruzińskich beneficjentów do wdrażania podobnych działań w ich gospodarstwach. Działania w projekcie promują ponadto zrównoważony rozwój, agroturystykę i produkty lokalne.
Strona gruzińska jest bardzo zainteresowana wykorzystaniem polskich doświadczeń w dziedzinie rolnictwa.

Ubocznym, a niemniej ważnym rezultatem tego projektu jest zbliżenie środowisk naukowych obu państw. W tym roku rysuje się nawiązanie współpracy miedzy Gruzińskim Uniwersytetem Agrarnym - największą tego typu uczelnią w Gruzji (ponad 5 tys. studentów) a warszawską SGGW. Władze gruzińskiego uniwersytetu zainteresowane są współpracą z polskimi uczelniami, m. in. wymianą studentów, praktykami u polskich producentów produktów regionalnych i lokalnych, wizytami ekspertów. (al)

oem software