banner

Na XVI Forum Teleinformatyki, po raz dziewiąty wręczona została honorowa Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 r., popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym.  

Tegorocznymi laureatami są: Lesław Bańdur, Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa i prof. Maciej Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagroda - przyznawana od 2002 r. - jest wyróżnieniem wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jej celem jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Lesław Bańdur otrzymał nagrodę m.in. za kompleksową i pomyślną organizację regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan oraz wkład w praktyczne zastosowanie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

prof. Maciej M. Sysło został wyróżniony m. in. za opracowanie standardów kształcenia nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej oraz wiodącą rolę w opracowaniu kierunkowych rozwiązań w dziedzinie edukacji narodowej z punktu widzenia społeczeństwa informacyjnego oraz niestrudzone ich propagowanie.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

Piotr Fuglewicz, m.in. za propagowanie informatyki oraz twórczy udział w dyskusjach i działaniach, związanych bezpośrednio z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

prof. Jerzy Kisielnicki , m.in. za propagowanie zastosowań ekonometri badaniach procesów informatyzacji państwa oraz aktywny udział w procesach informatyzacji państwa, udział w tworzeniu ogólnopolskiego seminarium pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa", a także za wieloletnią pracę dydaktyczną w dziedzinie systemów informacyjnych.


oem software