banner

W roku 2011 mija 400 rocznica urodzin wielkiego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Z tej okazji rok 2011 został ustanowiony przez Radę Miasta Gdańska Rokiem Jana Heweliusza.

 

Wydarzenia, wpisane do kalendarza obchodów (ok. 400) mają charakter ogólnomiejski, regionalny, ale także ogólnopolski i międzynarodowy.

Uniwersytet Gdański, którego rektor, prof. Bernard Lammek jest przewodniczącym komitetu obchodów 400-lecia urodzin wybitnego astronoma, organizuje z tej okazji wiele imprez, m.in. cykl wykładów poświęcony wielkiemu uczonemu oraz Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Kalendarz wykładów poświęconych wielkiemu astronomowi:

17 lutego 2011 - Jan Heweliusz - gdańszczanin i europejczyk. Wykład połączony z filmem z odkryć grobu Jana Heweliusza, poprowadzi prof. Andrzej Zbierski

17 marca 2011 - Heweliusz inaczej, poprowadzi prof. Andrzej Januszajtis

21 kwietnia 2011 - Heweliusz - konstruktor zegarów, poprowadzi dr Grzegorz Szychliński

19 maja 2011 - Heweliusz artysta, poprowadzi prof. Karolina Targosz

20 października 2011 - Heweliusz - członek zagranicznych towarzystw naukowych, poprowadzi dr hab. Jarosław Włodarczyk

17 listopada 2011 - Heweliusz - badacz księżyca, poprowadzi dr hab. Jarosław Włodarczyk

15 grudnia 2011 - Heweliusz - chluba Gdańska, poprowadzi mgr Helena Dzienis

Ogłoszono także konkurs dla naukowców na granty na badania własne dedykowane Janowi Heweliuszowi - „Tribute to Hevelius". Jego wynik poznamy 28 stycznia 2011. Tego dnia zostanie też otwarta wystawa organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz odbędzie się konferencja naukowa.

W dniach 11-15 września 2011 roku na UG odbędzie się Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 - 3 października 2011 roku - audytorium nr 1 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzyma imię Jana Heweliusza.

Wszelkie informacje dotyczące obchodów Roku Jana Heweliusza znajdą się na stronie www.janheweliusz.ploem software