banner

Jak co roku, Wydział II Nauk Biologicznych PAN przyznał nagrody i wyróżnienia dla naukowców z tego obszaru nauki.
 

Nagrody otrzymali:

Zespół z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w składzie:

prof. Andrzej Kasprzak

dr Łukasz Hajdo

mgr Elzbieta Kocik

dr Krzysztof Skowronek

za cykl prac pt. „Molekularny mechanizm generacji ruchu przez mitotyczną kinezynę Ncd"

Wyróżniono:

dr Zdzisławę Stebnicką z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

za monograficzne opracowanie podrodziny chrząszczy Aphodiinae

prof. Magdalenę Borsuk-Bialynicką z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

za wybitną monografię naukową pod tytułem "An Early Triassic vertebrate assemblage from karst deposits At Czatkowice, Poland", opublikowaną w Paleontologia Polonica Nr 65 (2009).

oem software