banner

Centrum inżynieryjne GE EDC oraz Instytut Lotnictwa w Warszawie ufundowały stypendium im. Justyny Moniuszko - jednej z ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, praktykantki centrum Inżynieryjnego GE EDC i studentki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Stypendium będzie przyznawane najlepszym studentom tego wydziału.

 

GE EDC oraz Instytut Lotnictwa w Warszawie w ciągu 4 lat przeznaczą łącznie kwotę 200.000 złotych na program stypendialny im. Justyny Moniuszko. O stypendium mogą się ubiegać trzej najlepsi studenci roku magisterskiego Wydziału MEL PW na cały okres kształcenia, aż do zakończenia studiów. Co miesiąc każdy z nagrodzonych studentów otrzyma stypendium w wysokości 1050 złotych.

Pierwsze stypendia zostały wręczone 20 listopada br. przez Magdalenę Nizik, dyrektora zarządzającego Centrum GE EDC oraz Witolda Wiśniowskiego, dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie podczas obchodów 50-lecia Wydziału MEL PW.

Pierwsi nagrodzeni studenci to Mateusz Gugała, student I semestru studiów magisterskich i od 2007 roku członek stowarzyszenia studentów SKAP; Dawid Ślesik, student I semestru studiów magisterskich, jeden z głównych założycieli stowarzyszenia studentów MELprop oraz Wojciech Nodzykowski, student I semestru studiów magisterskich. W 2008 roku razem z zespołem zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie Aero Design w USA. Od 2009 roku przewodniczący i współtwórca stowarzyszenia studentów MELprop oraz członek stowarzyszenia studentów SKAP.

oem software