banner

Liberalizm ekonomiczny z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego - to tytuł konferencji zorganizowanej 6 grudnia 2010 przez Katedrę Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej oraz Pacyfistyczne Stowarzyszenie rls.

 

Wystąpienia dotyczyły m.in. skutków agonii demokracji, zagrożeń wynikających z liberalizmu ekonomicznego, (m.in. praw społeczeństwa obywatelskiego), a także marginalizacji filozofii prawa w Polsce, o czym mówiła prof. Maria Szyszkowska - autorka nowej książki - Filozofia codzienności w rzeczywistości neoliberalnej.

W interesującym wystąpieniu na temat wartości a gospodarki w traktacie lizbońskim dr Ryszard Piotrowski przedstawił rozbieżności między założeniami zapisanymi w aktach prawa a ich realizacją, odwiecznym dylemacie między teorią a praktyką, wskazując na dramatyczne zjawiska w skali świata - np. fakt, iż na świecie co 6 minut umiera dziecko z głodu. Świat jest źle pomyślany - mówił - a Europa w imię ideologii i egoizmu przekroczyła granice zła. Mamy zapisy traktatowe mówiące o zobowiązaniach zmniejszenia liczby żyjących w ubóstwie (80 mln Europejczyków) o 20%, ale środki na realizację tego celu zużywa biurokracja,. To pokazuje konieczność przemiany kulturowej, aby takie cele osiągać. Inaczej te 80 mln żyjących w ubóstwie spiszemy na straty.

Polska też ma sporo na sumieniu - wyroki Trybunału Konstytucyjnego potwierdziły zgodność traktatu lizbońskiego z naszą Konstytucją, ale jest to tylko zgodność aksjologiczna, bo w praktyce każdy widzi, jak to wygląda. Co z tego, że zapisane mamy świadczenia pomocy dla najuboższych, skoro nie ma na to pieniędzy. „Nie tworzy się świata ze słów - skonstatował - dramat człowieka polega na tym, że musi jednak wierzyć w słowa, bo inaczej zostaną tylko pieniądze".(al)

oem software