banner

L'Oreal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO już po raz dziesiąty przyznało stypendia „Dla kobiet i nauki" - trzy doktoranckie oraz dwa - habilitacyjne w wysokości 25 (doktoranckie) i 30 tys zł.(habilitacyjne).

 

Jury, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, 5 wybitnych laureatek.
Stypendia doktoranckie otrzymały:

Anna Kozieradzka z Białegostoku

Dziedzina: medycyna, genetyka, biologia molekularna

Temat: „Czynniki wpływające na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie".

Miejsce: Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Magdalena Lebiedzińska z Warszawy

Dziedzina: biochemia, biologia molekularna

Temat: „Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym związanym z procesem starzenia oraz dysfunkcją mitochondriów".

Miejsce: Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, w Warszawie.

Aleksandra Maruszak z Warszawy

Dziedzina: genetyka, biologia medyczna, neurogenetyka

Temat pracy: „Analiza zmienności mitochondrialnego DNA oraz wybranych genów jądrowych u osób z chorobą Alzheimera".

Miejsce: Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.

Stypendia habilitacyjne otrzymały:

Beata Pająk z Warszawy

Dziedzina: biologia medyczna

Temat: „Modulacja szlaków sygnałowych jako narzędzie eliminacji komórek nowotworowych".

Miejsce: Zakład Ultrastruktury Komórki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.

Joanna Saluk-Juszczak z Łodzi

Dziedzina: biochemia, biologia molekularna

Temat: „Ochrona płytek krwi przez antyoksydanty egzogenne w stresie oksydacyjnym wywołanym stanem zapalnym".

Miejsce: Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki.


Przez swój program L'Oréal pragnie wyrazić uznanie dla osiągnięć naukowych kobiet i zachęcić je do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L'Oréal Polska/UNESCO jest już pięćdziesiąt kobiet. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 11 jurorów - wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.


Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu d/s UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L'Oréal i UNESCO „For Women in Science". W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki, z pięciu kontynentów, otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 12 lat trwania programu, nagrody w wysokości 100.000 USD, wręczono 67 wybitnym badaczkom z 30 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 165 młodych kobiet z 81 krajów.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesiąt filii Grupy L'Oréal. Uhonorował on w sumie 668 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych.

 

 

oem software