banner

Minister Skarbu Państwa ogłosił publiczny przetarg ( do 10.02.11.) na nabycie 17 tys. udziałów Wydawnictwa Wiedza Powszechna, o wartości nominalnej 50 zł, stanowiących 85 % kapitału zakładowego. Minimalna cena za 1 udział wynosi 10,074 zł.

 

Wiedza Powszechna rozpoczęła działalność w 1946 r. jako wyodrębniona redakcja Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. Wydawała w wielkich nakładach broszury popularnonaukowe z różnych dziedzin. Miały one się stać podstawą utraconych podczas wojny rodzinnych zbiorów bibliotecznych. Ten etap działalności WP zainicjował i animował jej faktyczny założyciel - Stanisław Tazbir (1892-1978) - pedagog i działacz oświatowy. W 1952 r. na bazie tej redakcji utworzono Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna. W 2007 r. PW WP skomercjalizowano, tworząc Wydawnictwo Wiedza Powszechna sp. z o.o. Obecnie wydawnictwo wydaje głównie słowniki językowe.(al)

oem software