banner

Tegorocznym laureatem Nagrody Naukowej miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2010 w kategorii nauk humanistycznych został prof. Jan Burnewicz z Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
W kategorii nauki ścisłe i przyrodnicze nagrodę otrzymał prof.  Janusz Rachoń z Politechniki Gdańskiej.

 

  Prof. Jan Burnewicz  zajmuje się problematyką ekonomiki transportu,  prowadzi działalność naukową od 1970 r. Jest współtwórcą jednej ze szkół badań porównawczych we współczesnej ekonomii, wyjaśniającej trudne problemy i dylematy w ujęciu interdyscyplinarnym, obejmującym aspekty technologiczne, ekonomiczne, prawne i społeczne.  

Prof. Janusz Rachoń jest specjalistą w zakresie syntezy organicznej, chemii organicznej fosforu (synteza związków biologicznie czynnych stosowanych w medycynie, rolnictwie i przemyśle) oraz badania mechanizmów reakcji. Nagrodę otrzymał za badania nad mechanizmami reakcji i nowymi metodami syntezy organicznej oraz opracowanie technologii leków przeciw osteoporozie.

Nagroda im. Jana Heweliusza przyznawana jest od 1987 r. reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze poznawczym.

oem software