banner

W końcu 2010 roku ukazał się nowy, podwójny numer interdyscyplinarnego periodyku Transformacje, wydawanego od 1992 r. przez Fundację Edukacyjną Transformacje oraz Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademia Leona Koźmińskiego.

  Poruszono w nim takie problemy jak: nowe podejścia w badaniach i decyzjach, uwarunkowania i stymulacje innowacji, ekologia, transformacje miasta, społeczeństwo w sieci, transformacje w życiu człowieka, polityce i prawie oraz medialne.

Autorami artykułów są naukowcy z różnych pokoleń, co pozwala spojrzeć na pojawiające się problemy cywilizacyjne z dwóch punktów widzenia.

Transformacje, kierowane przez prof. Lecha Zachera, są pismem poświęconym tematyce transformacji cywilizacyjnych i kulturowych, społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy, zagadnieniom globalizacji, trwałego rozwoju i dociekania przyszłości oraz filozofii politycznej i aksjologii. Istotnym celem, jaki sobie stawia redakcja jest także promowanie interdyscyplinarności w badaniach i analizach, myślenia strategicznego i globalnego.


oem software