banner

Otrzymaliśmy informacje, że Index Copernicus International został partnerem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy realizacji projektu systemowego „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" obejmującego analizę publikacji naukowych i technologicznych oraz ocenę dorobku naukowego.