banner

Z badań przeprowadzonych przez BizTech w ramach projektu „ECDL - i Ty możesz mieć europejskie komputerowe prawo jazdy", z analizy danych E-Strategii Mazowsza, badań Stowarzyszenia Komputer w Firmie i SGH, oraz analizy badań Diagnozy Społecznej 2009. wynika, że:

 

- tylko 55% pracowników sektora prywatnego korzysta na co dzień w pracy z komputera;

- zaledwie 45% pracowników posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera i pakietów biurowych;

- Mazowsze jest na 7. miejscu pośród wszystkich województw (według wspomnianych powyżej kryteriów);

- wyłączenie Warszawy i najbliższych okolic wskazuje, że małe miasta i wsie mazowieckie podlegają cyfrowemu wykluczeniu;

- starzejąca się populacja osób w wieku produkcyjnym - na rynku pracy dominują ludzie w wieku 45+;

- osoby w wieku 45+ posiadają najniższe kwalifikacje w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych;

- 52% przedsiębiorców uważa umiejętności posługiwania się komputerem jako jedno z głównych kryteriów oceny pracowników;

- wspomniane fakty będą barierą rozwoju przedsiębiorstw regionu mazowieckiego;

- 40% kobiet odczuwa dyskryminację zawodową (zarobki, możliwości awansu);

- brak umiejętności obsługi komputera dotyczy 34,2% kobiet w wieku 45-59 lat, 23,8% w grupie 35-44 i 13,8% w grupie 25-34.