banner

Kto mieszka na Mazowszu może zdobyć potrzebne kwalifikacje w dziedziny obsługi komputera.  

W pierwszy weekend lutego br. wystartowała pierwsza tura bezpłatnych - finansowanych w całości z funduszy unijnych - szkoleń z aplikacji biurowych na poziomie podstawowym. Zakwalifikowało się do niej 45 osób pracujących i zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Średnia wieku uczestników to 40,5 lat; 44% stanowi grupa wiekowa 45+; 84% stanowią kobiety; 24% to osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 12 tur szkoleń podstawowych i 8 tur szkoleń zaawansowanych. Nabór na kolejne szkolenia nadal trwa. Prowadzony przez BizTech Konsultng SA projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 180 osób. Celem szkoleń jest aktywizacja i zwiększenie szans ich uczestników na rynku pracy. Kursy będą prowadzone od podstaw, czyli dla osób nie mających wcześniej kontaktu z aplikacjami typu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint oraz MS Outlook.

Każde szkolenie zakończy się bezpłatnym egzaminem. Zaliczenie czterech egzaminów jest równoznaczne z otrzymaniem Certyfikatu ECDL Start, który otwiera drogę do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) - uznawanego w całej Unii Europejskiej certyfikatu, potwierdzającego umiejętności posługiwania się komputerem i aplikacjami. Certyfikat uznawany jest w całej Europie i jest ważny bezterminowo.

Więcej informacji www.biztech.pl