banner

SciVerse Scopus pomoże ERC oszacować wizje naukowców jeszcze przed podjęciem decyzji o ich finansowaniu, zarówno pod względem wykonywalności jak i efektywności projektów.  

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) wybrala SciVerse Scopus, gdyż jest to największa baza abstraktowo-indeksowa literatury recenzowanej, która jako jedyna zawiera informacje na temat sztuki i nauk humanistycznych. SciVerse Scopus pomoże ERC oszacować wizje naukowców jeszcze przed podjęciem decyzji o ich finansowaniu, zarówno pod względem wykonywalności jak i efektywności projektów. ERC działa w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego w dziedzinie badań naukowych.


Przez najbliższe 4 lata konsultanci ERC będą korzystać z danych dostarczanych przez SciVerse Scopus, które w połączeniu z systemem informacji badawczej umożliwiają monitorowanie projektów badawczych fundowanych przez organizację. Informacje generowane przez SciVerse Scopus wspomogą również instytucję w doborze najlepszych prac, które w dłuższej perspektywie nadadzą i wzmocnią kształt systemu badań naukowych w Europie.


Europejska Rada ds. Badań Naukowych

ERC zostało utworzone przez Unię Europejską w 2007 r. Jest to pierwsza europejska instytucja wspierająca projekty na pograniczu wiedzy. Jedynym kryterium wyboru projektów jest naukowa doskonałość badacza oraz innowacyjny potencjał przedstawionego pomysłu, niezależnie od narodowości i wieku naukowca. ERC dąży również do przyciągnięcia najlepszych naukowców z całego świata do Europy. ERC przyznaje znaczące granty naukowe badaczom znajdującym się na początkowym etapie kariery ("ERC dla początkujących naukowców") oraz wybitnym naukowcom, którzy są już liderami w swojej dziedzinie ("ERC dla doświadczonych naukowców"). ERC działa zgodnie z zachowaniem „podejścia oddolnego" (jedna z zasad polityki Unii Europejskiej tj. partnerstwa, konsultowania działań z osobami zainteresowanymi) oraz zgodnie z zasadą wspierania finansowego badań, o których kierunku decydują sami naukowcy (decydującym kryterium jest jakość naukowa). ERC - prowadzona przez Radę Naukową składającą się z 22 najlepszych naukowców i uczonych - posiada na lata 2007 - 2013 budżet w wysokości 7,5 mld euro.


SciVerse Scopus

Baza, w której można znaleźć całą literaturę badawczą, jest największą bazą wiarygodnych zasobów internetowych oraz abstraktów (streszczeń) artykułów i cytowań recenzowanych przez specjalistów literatury naukowej. SciVerse Scopus został zaprojektowany i rozwijany przez ponad 500 użytkowników i bibliotekarzy na całym świecie. Ta unikalna baza zawiera abstrakty i bibliografię z ponad 18 tys. recenzowanych czasopism z ponad 5 tys. światowych wydawnictw. Ponadto, SciVerse Scopus łączy się z bazami patentów głównych urzędów patentowych.