banner

Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela i Plagiat.pl organizuje 11 maja w Warszawie seminarium dotyczące zmian, jakie niesie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.   

Uczestnicy seminarium (bezpłatnego) będą mieli też okazję zapoznać się z wynikami badań dotyczącymi skali i rozmiarów zjawiska plagiatu w pracach dyplomowych studentów, a także z praktycznymi sposobami przeciwdziałania nieuczciwości naukowej. Prelegentami są: prof. Ewa Chmielecka, prof. Marek Rocki, dr Mariusz Jędrzejko dr Andrzej Kurkiewicz, Dominik Bralczyk oraz dr Sebastian Kawczyński. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli uczelni, organizacji edukacyjnych, przedstawicieli MNiSW, MEN oraz reprezentantów samorządów studenckich.

Więcej informacji - http://www.fresnel.org.pl/