banner

1 maja rusza jedenasta edycja konkursu na stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs kierowany jest do młodych kobiet - naukowców, które prowadzą badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.


Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak i habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Spośród nadesłanych kandydatur ogólnopolskie jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoni 3 doktorantki oraz 2 habilitantki, które w 2012 r. otrzymają stypendia w wysokości odpowiednio 25 tys. zł oraz 30 tys. zł. Termin skladania podań - 31 lipca br.

Szczegółowe informacje na temat konkursu -  http://www.lorealdlakobietinauki.pl/