banner

15.06.2011 r. dobiegła końca międzynarodowa konferencja REMAT'11, dotycząca postępów w syntezie, badaniach i zastosowaniu metali ziem rzadkich.   
Surowce te znajdują zastosowanie w produkcji wielu przedmiotów codziennego użytku. Ze względu na ich wyjątkowe właściwości, popyt na nie stale wzrasta. Znajdują zastosowanie przy produkcji katalizatorów samochodowych, są używane przy tworzeniu laserów i wzmacniaczy optycznych, wpływają na miniaturyzację przenośnych urządzeń muzycznych, takich jak np. popularny iPod. Od lat wywołują zainteresowanie zarówno naukowców różnych dziedzin (optyka, magnetyzm czy nadprzewodnictwo), jak i przemysłu wykorzystującego nowe technologie.

Do Wrocławia przybyli wybitni eksperci z z Europy, Japonii, Brazylii i Izraela, od lat specjalizujący się w badaniu metali ziem rzadkich, m.in. prof. Jorma Holsa - uznany na świecie ekspert w zakresie tzw. materiałów fosforyzujących. Obecni byli także prof. Georges Boulon - specjalista od budowy i zastosowania laserów medycznych i militarnych wykorzystujących lantanowce czy prof. Renata Reisfeld - ekspert z dziedziny materiałów luminescencyjnych, poprawiających konwersję światła słonecznego na energię elektryczną. Przewodniczącymi konferencji byli: prof. Mirosław Miller (Wrocławskie Centrum Badań EIT+), prof. Wiesław Stręk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN), prof. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski). Tematyka wydarzenia obejmowała najbardziej aktualne zagadnienia naukowe związane z ziemiami rzadkimi.

Według prof. Mirosława Millera, konferencja Remat'11 stanowiła doskonałą okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów badawczych i handlowych, co w obliczu światowego kryzysu wywołanego przez Chiny - lidera na rynku metali ziem rzadkich - ma ogromne znaczenie.

Przeważający procent światowych złóż znajduje się obecnie pod kontrolą Chin. Pekin dyktuje warunki na rynku tych wyjątkowych surowców. W tym momencie nie ma alternatywnych materiałów, które mogłyby je zastąpić i o tym musimy pamiętać. Ze względu na niezastąpioną rolę metali ziem rzadkich w globalnej gospodarce, konferencja miała służyć między innymi wywołaniu dyskusji na temat uniezależnienia się od dominacji Pekinu.

Na zakończenie konferencji naukowcy i biznesmeni podpisali list intencyjny, skierowany do rządów na całym świecie, zawierający propozycje działań, które mają pomóc w zwalczeniu rosnącego kryzysu. 

Lokalnymi organizatorami REMAT'11 we Wrocławiu byli: Wrocławskie Centrum Badań  EIT+(*), Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej i Wydział Inżynierii Ekonomicznej Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM Cuprum. Złotym sponsorem wydarzenia jest KGHM Polska Miedź S.A.


(*) W podejmowaną na konferencji tematykę doskonale wpisują się misja i obszary działalności Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Instytucja realizuje bowiem projekt infrastrukturalny pod nazwą Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB), który zakłada utworzenie w ramach Kampusu Pracze nowego centrum naukowo-badawczego, składającego się z nowo wybudowanych laboratoriów oraz zrewitalizowanego, zabytkowego kompleksu budynków na Praczach Odrzańskich. Pozwoli to na stworzenie nowoczesnego centrum wiedzy o ziemiach rzadkich. Centrum naukowo-badawcze stanie się w przyszłości miejscem skupienia światowej klasy naukowców i badaczy metali ziem rzadkich. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć i wyników badań nad lantanowcami umożliwi nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy światem nauki i biznesu.