banner

6 października br. 17 liderów polskich zielonych technologii odebrało z rąk ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego nagrody - statuetki Laureatów GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii.
Minister po raz drugi nagrodził nimi najbardziej konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania korzystne dla środowiska, mające szansę na eksport. W trakcie dwóch edycji konkursu GreenEvo wybrano 30 sprawdzonych i dostępnych komercyjnie w Polsce zielonych technologii.


W tym roku spośród 36 zgłoszonych do programu projektów, 21 rozwiązań (proponowanych przez 19 firm) zdołało zakwalifikować się do udziału w etapie kompleksowego rozwoju, a 17 zostało laureatami.

Statuetki GreenEvo odebrali przedstawiciele firm: APANET S.C. Andrzej Lis Piotr Leszczyński, APS Energia S.A., ATON-HT S.A., CHEMADEX S.A., CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o., Dagas Sp. z o.o., EKOTOP Roman Sobczyk, Fu-Wi Sp. z o.o., Multichem Eko Sp. z o.o., NMG Sp. z o.o., POLIMAT EKO Sp. z o.o., PROCOM SYSTEM S.A., PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., Redor Sp. z o.o., WSK Kraków Sp. z o.o. i Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o. Ich technologie pomagają zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, dotyczą odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i bioróżnorodności.

GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, w celu promowania polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku.

Więcej informacji na: www.GreenEvo.gov.pl