banner

W dniach 20–21 października br. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Governance and ethics of nanosciences and nanotechnologies - NANOETHICS 2011, organizowana przez Polską Akademię Nauk w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE.


Głównym celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem nanonauką i nanotechnologią oraz etycznymi aspektami tych dziedzin. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przestrzegania przez państwa członkowskie dobrowolnego Kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (Code of Conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research) przyjętego przez Komisję Wspólnot Europejskich na posiedzeniu 7 lutego 2008 r., z zaleceniem stosowania go jako instrumentu służącego za podstawę dalszych inicjatyw mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz etycznego i zrównoważonego charakteru badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii w UE.

Kodeks zawiera 7 ogólnych zasad, w tym dotyczące zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa, równego traktowania i odpowiedzialności, czy dobrej praktyki laboratoryjnej. Opracowany przez Komisję po konsultacjach z opinią publiczną - co w znacznym stopniu bardzo ułatwia rozstrzyganie uzasadnionych obaw, jakie mogą się pojawiać w związku z nanotechnologiami, jest modyfikowany co dwa lata, w oparciu o postępy w rozwoju tej dziedziny.

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane rezultaty wybranych projektów unijnych związanych z tematyką konferencji oraz różnorodne europejskie inicjatywy dotyczące zarządzania i etycznych aspektów badań w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii. W ramach wydarzenia przewidziana jest także dyskusja.
Założenia konferencji Nanoethics 2011 z pewnością przyczynią się do ożywienia dyskusji na temat etyki badań naukowych w zakresie nanotechnologii prowadzonych na terenie Europy, a tym samym zainspirują kraje członkowskie UE do wprowadzenia przepisów w tym zakresie.
Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw i komitetów bioetycznych państw UE oraz eksperci, przedstawiciele przemysłu, organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych. Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw i komitetów bioetycznych państw UE oraz eksperci, przedstawiciele przemysłu, organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych.
Organizatorzy Nanoethics 2011 zaplanowali wydanie conference proceedings i raportu pokonferencyjnego podsumowującego wydarzenie oraz zawierającego zalecenia dotyczące wyżej wymienionego Kodeksu.

Więcej - http://www.nanoethics2011.pan.pl/