banner


portret14 maja 2018 odszedł od nas nasz Przyjaciel, wydawca wersji papierowej miesięcznika Sprawy Nauki, dyrektor Wydawnictwa Alema, Jerzy Świątek.


Bez Niego nie rozpoczęlibyśmy wydawania naszego miesięcznika. W trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się zespół Spraw Nauki, On bez wahania podjął się prowadzenia tego przedsięwzięcia od strony formalnej i nawet kiedy Redakcja przeszła na publikacje tylko w Internecie, udzielał nam wsparcia.
Mimo, że był wydawcą i odpowiadał za wszystkie sprawy związane z ukazywaniem się czasopisma, nigdy nie miał żadnych uwag związanych z funkcjonowaniem Redakcji, co zapewne wynikało z Jego cech charakteru: tolerancji, niezwykłej skromności, dyskrecji i zaufania do ludzi.

Był bardzo oczytanym człowiekiem, wielkim miłośnikiem literatury pięknej, choć nigdy nie popisywał się swoją imponującą wiedzą.
Drugą Jego miłością – poza książkami – były góry. Przez prawie całe swoje życie wszystkie wolne chwile spędzał na wędrówkach po Tatrach polskich i słowackich, które przemierzył wszerz i wzdłuż i wiedział o nich wszystko.
Miał szerokie zainteresowania – poza literaturą, turystyką, przyrodą, a zwłaszcza awifauną, szczególnie cenił taniec i muzykę – zarówno klasyczną, jak i ludową, zaś nade wszystko góralską.

Pogodny, wrażliwy na piękno, żywo interesujący się światem, bezkonfliktowy i życzliwy, był bardzo lubiany. Cieszył się sympatią otoczenia, które uważało go nie tylko za znakomitego kompana, ale i za duszę towarzystwa.
Żegnaj Przyjacielu, i nam będzie Cię bardzo brakować.

Anna Leszkowska