banner


WalaNiespodziewanie, 20.05.19, odeszła od nas nasza Autorka - Wala Mikołajczyk-Trzcińska. Nagle. Nikt z tych, którzy Ją znali na pewno nie spodziewał się takiej wiadomości – Wala była osobą niezwykle pogodną i aktywną, duszą towarzystwa i naszym bratem - łatą.

Zawsze umiała znaleźć dobre strony życia, pocieszyć, zmniejszyć wagę złych wiadomości – nawet jak Jej samej nie było lekko. Wynikało to po części z Jej serdeczności i ciepła, jakim obdarzała każdego, ale i poczucia humoru, którym przyciągała do siebie ludzi.

Trudno ocenić, jaka natura w Niej przeważała: dziennikarska, literacka, czy teatralna. Na wszystkich tych polach działała i na wszystkich miała osiągnięcia. Dla Spraw Nauki pisała felietony „literacko-teatralne”, ale i poruszające szersze zjawiska w sferze humanistyki, prezentując głos pokolenia.
Była tłumaczką literatury rosyjskiej - to Ona odkryła dla polskiej kultury nieznanego praktycznie w Polsce pisarza Zygmunta Krzyżanowskiego, przybliżała ważne postacie współczesnego życia kulturalnego nie tylko Rosji, ale całego obszaru rosyjskojęzycznego, pełniąc rolę „kulturalnego łącznika” między kilkoma narodami. Bo cechą, jaka Ją wyróżniała było łączenie, nigdy dzielenie. I choćby z tego jednego powodu będzie nam Cię bardzo brakować, Walu…

Anna Leszkowska