banner

INTARG 2019 PL5 czerwca w Spodku/Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyły się 12. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019.

 

INTARG® to międzynarodowe targi prezentujące wynalazki oraz innowacyjne wyroby, technologie i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego i szeregu innych. Tematem przewodnim Targów INTARG Eko była ekologia, a zwłaszcza rozwiązania innowacyjne z zakresu ekomobilności oraz technologii środowiskowych i energetycznych. W większości prezentowane były rozwiązania bardzo zaawansowane, o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL.

Wystawcy polscy i zagraniczni reprezentowali jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne, start-upy. Pawilony narodowe z chińskiego regionu Makao, Indii i Tajwanu oraz strefa wystawiennicza konkursu „ Młody Wynalazca 2019” prezentowały dużo praktycznych rozwiązań w kategorii „Młody Wynalazca”. Były też stoiska jednostek samorządowych, organizacji międzynarodowych, izb gospodarczych, firm usługowych i podmiotów otoczenia biznesu.

Nagrodą Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w 2018 roku zostały wyróżnione trzy jednostki:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Grand Prix INTARG ® 2019, nagrodę platynową jury, dyplom Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał wynalazek prezentowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa – Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu - pozwalający na prowadzenie różnorodnych analiz środowiskowych, w tym m.in. monitoring zdrowotności rozległych kompleksów leśnych czy prowadzenie lustracji upraw w rolnictwie precyzyjnym.

Jako najciekawsze rozwiązanie zagraniczne jury uznało innowacyjnie wyposażony Dron strażacki firmy Fly-Control z Francji, umożliwiający monitoring, wykrywanie i szybkie podejmowanie bezpiecznych i skutecznych interwencji gaszenia pożaru, zwłaszcza w strefach trudno dostępnych, a nawet niedostępnych.

Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił trzy rozwiązania – za ich wysoki poziom gotowości technologicznej TRL:

- Robot pirotechniczno-bojowy IBIS, opracowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,

- Inteligentny system zarządzania procedurami remontowo-diagnostycznymi z automatyczną korekcją – InCOR – prezentowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i firmę Doosan Babcock Energy Polska S.A. oraz

- Instalację zgazowania paliw alternatywnych zintegrowaną z kotłem energetycznym wraz z systemem oczyszczania spalin i odzyskiem ciepła – prezentowaną przez Konsorcjum: Firma Haller S.A., N-ERGIA Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Polgrafen Sp. z o.o.

Puchar Przewodniczącego Jury oraz Polskiej Izby Ekologii trafiły do Politechniki Śląskiej za rozwiązanie Sposób przetwarzania odpadowych folii i folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu TetraPak. Wynalazek ten w połączeniu z technikami papierniczymi umożliwi pełny recykling materiałowy opakowań typu Tetra Pak oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, a także ekonomiczne pozyskanie cennych surowców wtórnych.

Innowacyjne rozwiązanie - Nowe naturalne surfaktanty: kierunek do uzyskania nowych środków ochrony roślin – prezentowane przez Politechnikę Wrocławską - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii otrzymało nagrodę platynową jury oraz puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał też puchar Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za Bionawóz dla roślin motylkowatych wytworzony na bazie metabolitów szczepu bakterii Rhizobium Leguminosarum bv. viciae GR09 oraz sposób wytwarzania tego bionawozu.

Nagrodą platynową Jury wyróżniło również:

- Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny za Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi,

- Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz PHU Dytrych Spółka z o.o. za ECO FRESH IIurządzenie do usuwania oparów tłuszczu, lotnych związków organicznych i mikroorganizmów;

- Politechnikę Śląską za Syntetyczną wewnątrzustrojową protezę przełyku i sposób jej wykonania,

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych oraz kolejny wynalazek

- Politechniki Wrocławskiej – Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas.


Urząd Patentowy RP nagrodził Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych – prezentowany przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Z kolei Prezes Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej przyznał puchar Instytutowi Fizyki PAN za implanty pokrywane ultra-cienkimi warstwami Al2O3 i ZrO2 o działaniu bakteriobójczym.

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej NOT przyznała puchar Politechnice Poznańskiej za zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego wózka inwalidzkiego.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA przyznała wyróżnienie Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu za metodę otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszającą degradację materiałów polimerowych.

Natomiast Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA wyróżniło dwie polskie jednostki:

- Politechnikę Wrocławską za technologię odzysku surowców z odpadów oraz

- Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za kompozyt ceramiczny z grupy UHTC na bazie HfB2 i sposób jego wytwarzania.

Delegacja z Maroka przyznała nagrodę Politechnice Poznańskiej za Modification kit for the hybrid electric-manual wheelchair drive system.

Rumuńskie Forum Innowacji przyznało dwa wyróżnienia:

- Grand Prix Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami oraz

- Krzyż Oficerski Barbarze Haller de Hallenburg za dokonania w dziedzinie międzynarodowej promocji myśli technicznej i wynalazczości.

Delegacja z Chorwacji wyróżniła rozwiązanie Politechniki Śląskiej - urządzenie mikroprzepływowe uFluidix i sposób prowadzenia hodowli komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo.


Lider innowacji


W czasie Gali zostały również wręczone statuetki oraz certyfikaty nadania tytułu godła promocyjnego Lider Innowacj® 2019 - wydarzenia pod patronatem honorowym Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Laureatami zostali:

- w kategorii „Jednostka naukowo-badawcza” – Katedra Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem prof. Piotra Dudzińskiego; 

- w kategorii „Osobowość”dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG;

- w kategorii „Kobieta wynalazca” – Anna Słońska-Zielonka;

- w kategorii „Młody wynalazca”Waldemar Lipiński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej;

- w kategorii „Technologia” – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, za Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu;

w kategorii „Produkt” – Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu, za urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa autorstwa prof. Jerzego Kwaśniewskiego;

- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny, za Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi, zwiększające efektywność, bezpieczeństwo oraz niezawodność pracy obiektów energetycznych;

- Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz firma Hellfeier sp. z o.o., za podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 oraz

- PHU Dytrych Sp. z o.o., za urządzenie Eco Fresh II .

 

Więcej – www.intarg.haller.pl